Kategoriarkiv: Aktuellt

Öppet forskningsseminarium i matematikdidaktik

Tisdagen den 1 oktober 2019, kl. 14.00-16.00, hålls på Mittuniversitetet Campus Sundsvall en öppen föreläsning i matematikdidaktik av Professor Lyn D English.

Under föreläsningen diskuteras aktuella trender inom matematikdidaktisk forskning, för att bland annat uppmärksamma försummade områden. Professor English kommer även dela med sig av sin kunskap och erfarenhet då det gäller ”fallgropar” för artikelbidrag till tidskrifter.

Sista dag för anmälan är 27 september. Läs mer om anmälan och föreläsningen  här.

SMDFbladet nr 6, juli 2019

Nu finns ett nytt nummer av SMDFbladet ute, med allt ifrån beskrivningar av spännande forskning, intressanta konferensreflektioner och nya nätverk till litteraturtips för såväl aktiva som lata dagar. Dessutom finns ju det alltid lika spännande inslaget ”Fem korta frågor”, denna gång med fem härligt lååååånga svar:) Läs, Härlig sommar – alla inkluderade!, och njut!

Soliga hälsningar SMDFs styrelse

Inbjudan till Madif-12

För tolfte gången har SMDF glädjen att bjuda in till Madif – vårt nationella matematikdidaktiska forskningsseminarium. Konferensen äger rum 14-15 januari, 2020, på Linnéuniversitetet i Växjö.

Temat för seminariet är  Sustainable mathematics education in a digitalized world. Huvudtalare är professor Dame Celia Hoyles, University College London och
professor Paul Drijvers, Freudenthal Institute, Utrecht University and HU University of Applied Sciences Utrecht.

Som deltagare är du varmt välkommen att sända in bidrag till konferensens olika presentationsformer. Notera att vi även välkomnar bidrag i form av en workshop.

Läs gärna mer i inbjudan.

Please see call for papers.

Dokumentationen från MADIF11 nu i bokform

Nu finns dokumentationen Perspectives on professional development of mathematics teachers. Proceedings of MADIF11: the eleventh research seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education  tillgänglig i bokform.  Fullständig referens finner du under fliken MADIF, där referenser till samtliga utgivningar i SMDFs skriftserie återfinns. Elektronisk version av dokumentationen från MADIF11 hittar du här.

Välkommen till SMDFs forskarhandledningsseminarium 29 nov

Välkommen till SMDFs seminarium om handledning av forskarstuderande i matematikdidaktik

Stockholms universitet, torsdagen 29 november, 10-15.

Vad utmärker god kvalitet i en matematikdidaktisk avhandling? Vad skiljer arbetet med en matematikdidaktisk avhandling från en i matematik eller pedagogik? Vilka publikationer kan räknas in i en sammanläggningsavhandling och hur ska man se på att skriva tillsammans?

Handledning av doktorander är en av de viktigaste uppgifterna för en forskare. Kvaliteten och karaktären på handledningen har stor betydelse för doktoranders utveckling till forskare och påverkar på sikt kvaliteten i hela forskningsfältet. I Sverige är matematikdidaktik ett relativt nytt ämne där det finns få handledare som själva handletts av en handledare med en svensk forskarutbildning i ämnet. Även om många sidor av doktorandhandledning kan vara lika när man jämför olika ämnen och forskningstraditioner, så finns det också många frågor som är ämnesspecifika. Det finns också aspekter av handledarskapet som är specifika för Sverige, som har att göra med de svenska institutionella ramarna och ledningskulturen. Ett fokus på kvaliteten och karaktären på den handledning vi bedriver skulle kunna stärka den svenska matematikdidaktiken.

I syfte att stimulera till eftertanke och utveckling ordnar SMDF, Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, därför ett seminarium för nuvarande eller blivande handledare. Till seminariet har vi bjudit in docent Ewa Bergqvist och docent Iben Christiansen som båda har egen handledningserfarenhet och även har tänkt mycket på handledningen.

Läs mer om seminariumet här.

Anmäl dig senast 19 november här.

Varmt välkomna!