Kategoriarkiv: Aktuellt

Inbjudan till doktorandträff i matematikdidaktik

Hej och välkomna på doktorandträff i Örebro!

Torsdag 14 september bjuder vi doktorander i matematikdidaktik i Örebro in till doktorandträff i Örebro som riktar sig till doktorander i matematikdidaktik i syfte att skapa nätverk oss doktorander emellan och möjligheter till viktiga diskussioner! Träffen kan, om önskemål finns, hållas på engelska. Vi har planerat följande innehåll:


8.00-8.30 – Kaffe/te och smörgås (för den som vill 😊 )

8.30-9.00 – Presentationsrunda av träffens deltagare

9.00-10.00 – Andreas Ryve, Andreas Eckert, Anna Teledahl och Anette Bagger presenterar och diskuterar tankar kring hur vi som doktorander redan under doktorandtiden kan förbereda oss inför och skapa förutsättningar för en karriär som forskare. Vad kan och behöver vi tänka på under doktorandtiden? Vilka strategiska val kan och behöver vi göra?
10.00-10.30 – Fika

10.30-12.00 – Diskussioner på temat att förbereda sig för en karriär som forskare (endast doktorander)

12.00-13.00 – Lunch

13.00-13.30 – Rundvandring på vår institution

13.30-14.30 – Andreas Ryve, Andreas Eckert och Anna Teledahl presenterar och diskuterar tankar kring handledarskap. Hur kan handledning utformas? Vilka roller kan huvudhandledare, biträdande handledare och doktorander förväntas ha? Vad är viktigt för att få handledningen att fungera? Vilka svårigheter kan uppstå och hur kan de lösas?

14.30-14.50 – Fika

14.50 – 16.15 Diskussion om erfarenheter av, utmaningar i och goda exempel från handledning i våra doktorandstudier (endast doktorander)

16.15-16.30 – Hur går vi vidare med ett doktorandnätverk? Vem kan ha nästa doktorandträff? Kommunikationsvägar?


Lokal: Ö201. Här finner du karta över vårt Campus: https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=2&center=15.255563,59.253529&zoom=16.5&campusid=123&sharepoitype=poi&sharepoi=602243

Kostnad: Fika och lunch bjuder Örebro universitet på, men resa och ev. logi får det egna lärosätet bekosta.

Anmälan: Anmäl ditt deltagande (även du som tidigare anmält intresse) och ev. matallergier till frida.harvey@oru.se senast 8 september. Om det är många som anländer dagen före tänker vi att det vore trevligt att gå ut och äta tillsammans (på egen bekostnad), så ange gärna om du kommer dagen före och har intresse av det.

Varmt välkomna till Örebro!

Känn er välkomna att sprida informationen vidare till doktorander ni känner.

Återstartat nätverk ”De yngsta förskolebarnens matematik”

Nystart för nätverket ”De yngsta förskolebarnens matematik”

Nätverket De yngsta förskolebarnens matematik initierades för över tio år sedan. I nätverket har forskare, lärarutbildare och förskollärare med intresse för de yngsta förskolebarnens matematik träffats för erfarenhetsutbyte en gånger om året. Syftet har varit att gemensamt utforska och utveckla en förskoledidaktik utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Nätverkets arbete har bland annat resulterat i presentationer vid Matematikbiennalen, forskningsprojekt och forskningspublikationer samt boken De yngsta barnens matematik: matematikdidaktik i förskolan. Efter några års uppehåll är det dags att åter träffas för att tillsammans fördjupa oss i de yngsta förskolebarnens matematik.

Träffen kommer att genomföras via zoom 10/5 13-16.

Innehåll:

  • Motorik och matematik – hänger det ihop? Elin Reikerås Universitetet i Stavanger, Norge. Elin delger erfarenheter från ett projekt som genomförts i Stavanger där över 1000 förskolebarn följts under en längre tid. På nätverksträffen fokuseras speciellt de delar av projektet som handlat om matematik.
  • DUTTA – utveckling av matematikundervisning för de yngsta i förskolan. Camilla Björklund, Göteborgs universitet och Hanna Palmér, Linnéuniversitetet. Camilla och Hanna delger erfarenheter från ett projekt som genomförts i samarbete med tre förskollärare. På nätverksträffen fokuseras den undervisning som utvecklades och det lärande som kunde observeras hos barnen.
  • I mindre grupper delger vi varandra erfarenheter av undervisning och lärande i matematik med förskolans yngsta.

Anmälan senast 8/5. Länk till anmälan: https://forms.gu.se/pedagogik-kommunikation-larande/natverkstraff/

Ny bok: Matematikundervisningens sociopolitiska utmaningar

Det finns en ny antologibok ute nu på temat Matematikundervisningens sociopolitiska utmaningar utgiven av Stockholm University Press. Redaktörer för boken är Paola Valero, Lisa Björklund Boistrup, Iben Maj Christiansen och Eva Norén. Mer info på följande länk:

https://blog.stockholmuniversitypress.se/2023/02/07/ny-bok-matematikundervisningens-sociopolitiska-utmaningar-las-intervjun-om-boken/ 

Nätverksträff för doktorander och juniora forskare –INSTÄLLT–

Tyvärr blev det för få anmälda till nätverksträffen vilket lett till att träffen har ställts in.

Välkommen till en nätverksträff för juniora forskare som riktar sig till både doktorander och nydisputerade! Högskolan i Halmstad och SMDF bjuder nu in till en sådan träff. Programmet kommer att innehålla några gemensamma delar samt skilda program för doktorander och nydisputerade. Doktorander och ny-disputerade medlemmar i SMDF är välkomna, ny-disputerad är man i fem år efter sin disputation. Träffen är kostnadsfri (för medlemmar i SMDF).

När? 10 mars 2023

Var? Halmstad högskola

Anmälan till Andreas.eckert@oru.se senast 24 februari


Preliminärt program

09.15 – 09:30 Hälsar välkomna med kaffe/te 

09:30 – 12:00 Research ethics — presentation av Forskningsetiska rådet vid HH följt av workshop 

12:00 – 13:00 Gemensam lunch 

13.00 – 15:00 Uppdelat program

a) Doktorander: Work in progress — med möjlighet att få feedback på ett mindre pågående arbete (t.ex. abstract eller short presentation) och insikt i vad andra doktorander i matematikdidaktik arbetar på.

b) Disputerade: Karriärsvägar vid olika lärosäten — vad förväntas av en efter disputation?

15:00 – 15:30 Fika med aktuell info från SMDF och doktorandnätverket, samt framåtblickar.