Kategoriarkiv: Aktuellt

Dags att lämna in papers inför MADIF-11!

MADIF 11

Det elfte matematikdidaktiska forskningsseminariet med SMDF

Karlstad 23–24 januari 2018

Temat för årets seminarium är Perspectives on professional development of mathematics teachers. Inbjudna föreläsare: JeongSuk Pang, Korea National University of Education och Peter Liljedahl, Simon Fraser University.

Alla forskare inom det matematikdidaktiska området, lärarutbildare, lärare och alla andra med intresse för matematikens didaktik är varmt välkomna!

Sista dag för inlämning av papers är 10 oktober.

Madif-11 arrangeras i direkt anslutning till
Matematikbiennalen 2018

Hemsidan finner du här.

Läs inbjudan här.

More to read here.

Kallelse till nytt årsmöte!

Vid föregående årsmöte fattades ett beslut om att ändra medlemsavgiften. Det nya förslaget till §5 i stadgarna lyder:

”Medlemskap löper 2-årsvis från 1 januari jämna år genom inbetalning av en av årsmötet fastställd medlemsavgift. Medlemsavgiften betalas i samband med anmälan till MADIF alternativt inom en månad efter årsmötet. Medlemmar som efter skriftlig påminnelse ej betalat medlemsavgiften anses ha utträtt ur föreningen.”

För att beslutet ska kunna träda i kraft måste beslutet fattas på ännu ett årsmöte. Vi kallar därför till ett extrainsatt årsmöte som äger rum på Stockholms univeristet, MND plan 4, den 30:e maj, kl. 13.10. Mötet äger alltså rum i anslutning till slutet av lunchen på NORMA 17.

Dem av er som betalat årsavgiften för 2017 har möjlighet att rösta på årsmötet. Om ni inte kan närvara är ni välkomna att rösta via mail. Ni mailar då antingen Eva Norén, eller Cecilia Kilhamn, vid ca 13.10 den 30:e maj.

Dags för medlemskap

Du är hjärtligt välkommen att bli medlem i SMDF genom att betala in årsavgiften som för närvarande är 200 kr på föreningens konto. 
PlusGiro 498 89 74 – 4, med adress Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF.

Kontakta föreningens kassör Eva Norén, eva.noren@mnd.su.se, för frågor om medlemskap eller medlemsavgift.

Välkommen!