Kategoriarkiv: Aktuellt

Inbjudan till Madif-12

För tolfte gången har SMDF glädjen att bjuda in till Madif – vårt nationella matematikdidaktiska forskningsseminarium. Konferensen äger rum 14-15 januari, 2020, på Linnéuniversitetet i Växjö.

Temat för seminariet är  Sustainable mathematics education in a digitalized world. Huvudtalare är professor Dame Celia Hoyles, University College London och
professor Paul Drijvers, Freudenthal Institute, Utrecht University and HU University of Applied Sciences Utrecht.

Som deltagare är du varmt välkommen att sända in bidrag till konferensens olika presentationsformer. Notera att vi även välkomnar bidrag i form av en workshop.

Läs gärna mer i inbjudan.

Please see call for papers.

Dokumentationen från MADIF11 nu i bokform

Nu finns dokumentationen Perspectives on professional development of mathematics teachers. Proceedings of MADIF11: the eleventh research seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education  tillgänglig i bokform.  Fullständig referens finner du under fliken MADIF, där referenser till samtliga utgivningar i SMDFs skriftserie återfinns. Elektronisk version av dokumentationen från MADIF11 hittar du här.

Välkommen till SMDFs forskarhandledningsseminarium 29 nov

Välkommen till SMDFs seminarium om handledning av forskarstuderande i matematikdidaktik

Stockholms universitet, torsdagen 29 november, 10-15.

Vad utmärker god kvalitet i en matematikdidaktisk avhandling? Vad skiljer arbetet med en matematikdidaktisk avhandling från en i matematik eller pedagogik? Vilka publikationer kan räknas in i en sammanläggningsavhandling och hur ska man se på att skriva tillsammans?

Handledning av doktorander är en av de viktigaste uppgifterna för en forskare. Kvaliteten och karaktären på handledningen har stor betydelse för doktoranders utveckling till forskare och påverkar på sikt kvaliteten i hela forskningsfältet. I Sverige är matematikdidaktik ett relativt nytt ämne där det finns få handledare som själva handletts av en handledare med en svensk forskarutbildning i ämnet. Även om många sidor av doktorandhandledning kan vara lika när man jämför olika ämnen och forskningstraditioner, så finns det också många frågor som är ämnesspecifika. Det finns också aspekter av handledarskapet som är specifika för Sverige, som har att göra med de svenska institutionella ramarna och ledningskulturen. Ett fokus på kvaliteten och karaktären på den handledning vi bedriver skulle kunna stärka den svenska matematikdidaktiken.

I syfte att stimulera till eftertanke och utveckling ordnar SMDF, Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, därför ett seminarium för nuvarande eller blivande handledare. Till seminariet har vi bjudit in docent Ewa Bergqvist och docent Iben Christiansen som båda har egen handledningserfarenhet och även har tänkt mycket på handledningen.

Läs mer om seminariumet här.

Anmäl dig senast 19 november här.

Varmt välkomna!

Kallelse till årsmöte 2018

SMDF 

Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning

Medlemmar i SMDF kallas till Årsmöte den 24 januari 2018 kl 17:30, på Karlstad Universitet, Gejersalen 12A 138. Årsmötet äger rum i anslutning till konferensen Madif 11. Även nyblivna medlemmar välkomnas till årsmötet. Motioner till årsmötet skall vara inkomma till styrelsen senast den 24 december 2017. Genom att klicka på repektive länk kan du ta del av dagordningverksamhetsberättelse för 2017 samt ett utkast på verksamhetsplan för 2018.

 

Dags att lämna in papers inför MADIF-11!

MADIF 11

Det elfte matematikdidaktiska forskningsseminariet med SMDF

Karlstad 23–24 januari 2018

Temat för årets seminarium är Perspectives on professional development of mathematics teachers. Inbjudna föreläsare: JeongSuk Pang, Korea National University of Education och Peter Liljedahl, Simon Fraser University.

Alla forskare inom det matematikdidaktiska området, lärarutbildare, lärare och alla andra med intresse för matematikens didaktik är varmt välkomna!

Sista dag för inlämning av papers är 10 oktober.

Madif-11 arrangeras i direkt anslutning till
Matematikbiennalen 2018

Hemsidan finner du här.

Läs inbjudan här.

More to read here.

Kallelse till nytt årsmöte!

Vid föregående årsmöte fattades ett beslut om att ändra medlemsavgiften. Det nya förslaget till §5 i stadgarna lyder:

”Medlemskap löper 2-årsvis från 1 januari jämna år genom inbetalning av en av årsmötet fastställd medlemsavgift. Medlemsavgiften betalas i samband med anmälan till MADIF alternativt inom en månad efter årsmötet. Medlemmar som efter skriftlig påminnelse ej betalat medlemsavgiften anses ha utträtt ur föreningen.”

För att beslutet ska kunna träda i kraft måste beslutet fattas på ännu ett årsmöte. Vi kallar därför till ett extrainsatt årsmöte som äger rum på Stockholms univeristet, MND plan 4, den 30:e maj, kl. 13.10. Mötet äger alltså rum i anslutning till slutet av lunchen på NORMA 17.

Dem av er som betalat årsavgiften för 2017 har möjlighet att rösta på årsmötet. Om ni inte kan närvara är ni välkomna att rösta via mail. Ni mailar då antingen Eva Norén, eller Cecilia Kilhamn, vid ca 13.10 den 30:e maj.

Dags för medlemskap

Du är hjärtligt välkommen att bli medlem i SMDF genom att betala in årsavgiften som för närvarande är 200 kr på föreningens konto. 
PlusGiro 498 89 74 – 4, med adress Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF.

Kontakta föreningens kassör Eva Norén, eva.noren@mnd.su.se, för frågor om medlemskap eller medlemsavgift.

Välkommen!