Doktorandkurser

Här hittar ni matematikdidaktikrelaterade doktorandkurser som utlysts vid olika högskolor och universitet. SMDF söker inte upp kommande kurser. De högskolor och universitet som via denna sida vill sprida information om kommande kurser ombeds kontakta SMDFs webbansvarig (se kontaktsidan).

Det finns även ett nätverk för doktorander som gör sitt avhandlingsprojekt inom matematikdidaktik (oavsett forskarämne). Nätverket anordnar träffar på lärosäten runt om i landet och har en teams-grupp för doktorander där de delar information och diskuterar frågor. Vill du vara med i nätverket, skicka då ett mail till frida.harvey@oru.se som innehåller mailadress, vilket lärosäte du tillhör och tänkt disputationsdatum.

Aktuella kurser

Genomförda kurser