SMDFbladet

SMDFbladet

SMDF:s medlemsblad gavs ut från 1999 till och med januari 2012, för att föra en levande kommunikation mellan medlemmarna. Medlemsbladet får nu en nystart under namnet SMDFbladet och kommer att innehålla aktuell information om pågående aktiviteter inom det svenska matematikdidaktiska forskningsfältet. För att hålla oss uppdaterade med vad som händer och sker runt om i landet inbjuds därför SMDF:s medlemmar att skicka in kortare artiklar, notiser eller berättelser som kan vara av intresse för föreningens medlemmar att ta del av.