Nätverk, organisationer och konferenser

Det finns olika typer av nätverk och organisationer, nationella såväl som internationella, som tillsammans jobbar för att utveckla eller sprida forskningen i matematikdidaktik.

Konferenser är också en viktig del i att kommunicera forskning och skapa nätverk i syfte att utveckla den matematikdidaktiska forskningen. Läs gärna vidare på NCM:s sammanställning över konferenser – i Sverige, Norden och annorstäders.

Undervisning på distans? Samlingsplats för tips, tematiserat material och filmlänkar till lärarutbildningen finns här.