Välkommen till Madif 13

M A D I F – 13

Den trettonde forskarkonferensen i matematikdidaktik

Växjö

29–30 Mars, 2022

Välkomna till den trettonde forskarkonferensen i matematikdidaktik av Svensk förening för matematikdidaktisk forskning.

Temat för konferensen är

Relationen mellan matematikdidaktisk forskning och lärares professionsutveckling

Inbjudna keynote speakers

Professor Susanne Prediger,

Institute of development and research in mathematics education, Dortmund

Professor Paul Cobb,

Vanderbilt University, Nashville

Konferensen välkomna forskare i matematikdidaktik, lärarutbildare, lärare och andra som är intresserade for forskning i matematikdidaktik.

call for papers MADIF-13

Läs mer här