MADIF

Jämna år arrangerar SMDF det Matematikdidaktiska forskningsseminariet, MADIF. Hit välkomnar vi alla forskare och forskarstuderande, nya som mer rutinerade, inom det matematikdidaktiska fältet. Det genomförs vid och i samarbete med det lärosäte som anordnar matematikbiennalen. Du är varmt välkommen att delta vid MADIF oavsett om du sänder in ett eget bidrag eller ej. Konferensen är ett ypperligt tillfälle att lära känna såväl nya forskarkollegor som nya forskningsområden. Konferensen annonseras på SMDFs hemsida.

Tidigare konferensdokumentationer från Madif finner du bland SMDFs skrifter eller på tidigare konferensers hemsidor. I SMDFs skriftserie finns även ytterligare intressanta forskningssammanställningar.