Disputationer i matematikdidaktik

Här hittar du kommande och genomförda disputationer i matematikdidaktik i Sverige som SMDF blivit tipsat om. Om du vet om en kommande disputation får du gärna tipsa SMDFs webbansvarig (se kontaktsidan).  Ofta finns det möjlighet att följa disputationer på distans, vi hänvisar till respektive lärosätes hemsidor för eventuella länkar.

Kommande

  • Maria Walla försvarar sin avhandling Matematik i förskoleklass: En studie om bedömning och matematikundervisning vid skolstart. Måndag 17 juni 2024, klockan 13.00, Högskolan Dalarna, F135, Zoom-länk kommer snart. Opponent: Professor Maria Johansson, Luleå tekniska universitet, Sverige.
  • Hanna Fredriksdotter försvarar sin avhandling: Young students’ mathematical argumentation in social interaction: Videobased observations of student-student interaction during everyday work in the mathematics class-room. Tisdag 28 maj 2024 kl. 13.15. Blåsenhus Eva Netzelius, Uppsala universitet men sänds även över zoom (länk hittas här). Opponent: Martin Carlsen, Universitetet i Agder, Kristiansand, Norge.

Genomförda

  • Anette de Ron försvarar sin avhandling: Problemlösning i matematikdidaktik och lärarutbildning: Ett mångdisciplinärt utforskande och affirmativ kritik. Fredag 15 december 2023. Hörsal 9, Södra huset, Stockholms universitet. Opponent: Biträdande professor Maria Johansson, Luleå tekniska universitet.
  • Abraham Beyene försvarar sin avhandling: Obstacles to students’ learning of the limit concept – A comparative study. Fredagen den 1 december kl 13.00. Hörsal 8, Södra huset, Stockholm universitet men sänds även över zoom. (länk hittas här). Opponent: Professor Kristina Juter, Högskolan i Kristianstad. Disputationen kommer att hållas på engelska.
  • Malin Gardesten försvarar sin avhandling: TEACHING FOR INCLUSIVE MATHEMATICS EDUCATIONmethodological, theoretical and empirical explorations. Torsdagen den 30 november kl 13.00. Lapis, Hus Vita, Kalmar, Linnéuniversitet (länk hittas här). Opponent: Docent Maria Christina Secher Schmidt, Köpenhamns Professionshöjskole, Danmark.
  • Sharmin Söderström försvarar sin avhandling: Formativ bedömning och problemlösning i matematik. Fredagen den 5 maj kl 09.00. KBE 301 Lilla hörsalen, Umeå universitet men sänds även över zoom. (länk hittas här). Opponent: Professor Guri NortvedtOslo universitet. Disputationen kommer att hållas på engelska.
  • Karin Kihlblom Landtblom försvarar sin avhandling: Mean, median, and mode in school years 4–6. Fredag den 5 maj (2023) kl. 10.00 i Hörsal 9, Södra huset D, våning 3, Stockholms universitet men sänds även över zoom. (länk hittas här). Opponent: Dr Aisling Leavy, Limerick University. Disputationen kommer att hållas på engelska.
  • Jenny Svantesson Wester försvarar sin avhandling: Teaching and learning mathematics with integrated small-group discussions – A learning study about scaling geometric figures. Fredagen 2 december kl 13:00. Göteborgs universitet, Pedagogen, Hus B, sal BE 015 men sänds även över zoom (länk hittas här). Opponent: Professor Lisa Björklund Boistrup, Malmö universitet