Medlemskap

Du blir medlem i SMDF genom att betala in årsavgiften som för närvarande (sedan år 2012) är 200 kr på föreningens konto. 
PlusGiro 498 89 74 – 4, med adress Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF.

Kontakta föreningens kassör Eva Norén, eva.noren@mnd.su.se, för frågor om medlemskap eller medlemsavgift.