Medlemskap

Du blir medlem i SMDF genom att betala in avgiften, som gäller för en tvåårsperiod. Innevarade period är 1 januari 2018 – 31 december 2019. Kommande tvåårsperiod är 1 januari 2020 – 31 december 2021. Medlemskap berättigar till deltagande i den Madif-konferens som äger rum under perioden. Avgiften om 300 kr sätts in på föreningens konto. OBS: Ange ditt namn och mailadress i meddelanderutan vid inbetalningen.

PlusGiro 498 89 74 – 4, med adress Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF.

Kontakta föreningens kassör Jonas Dahl, jonas.dahl@mah.se, för frågor om medlemskap eller medlemsavgift.