Medlemskap

Du blir medlem i SMDF genom att betala in avgiften som är 300 kronor och gäller för en tvåårsperiod. Innevarade period är 1 januari 2024 – 31 december 2025. Medlemskap berättigar till deltagande i MADIF-14 och andra aktiviteter som föreningen ordnar under perioden. Om du anmält dig till MADIF-14 betalades medlemsavgiften in samtidigt som deltagaravgiften.

On du inte deltog i MADIF-14 kan du istället betala medlemsavgiften genom att sätta in 300 kr på föreningens konto. OBS: Det är viktigt att du anger ditt namn och din mailadress i meddelanderutan vid inbetalningen så att vi vet vem du är och hur vi kan nå dig.

PlusGiro 498 89 74 – 4, med adress Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF.

Kontakta föreningens kassör Olov Viirman, olov.viirman@edu.uu.se för frågor om medlemskap eller medlemsavgift.