Medlemskap

Du blir medlem i SMDF genom att betala in avgiften, som gäller för två år (fram till nästa Madif) och som sedan 2018 är, 300 kr på föreningens konto. Ange ditt namn och mailadress i meddelanderutan vid inbetalningen.

PlusGiro 498 89 74 – 4, med adress Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF.

Kontakta föreningens kassör Jonas Dahl, jonas.dahl@mah.se, för frågor om medlemskap eller medlemsavgift.