Medlemskap

Du blir medlem i SMDF genom att betala in avgiften som är 300 kronor och gäller för en tvåårsperiod. Innevarade period är 1 januari 2022 – 31 december 2023. Medlemskap berättigar till deltagande i MADIF-13 och andra aktiviteter som föreningen ordnar under perioden. Om du anmäler dig till MADIF-13 betalas medlemsavgiften in samtidigt som deltagaravgiften.

On du inte kan delta i MADIF-13 kan du istället betalas medlemsavgiften genom att sätta in 300 kr på föreningens konto. OBS: Det är viktigt att du anger ditt namn och din mailadress i meddelanderutan vid inbetalningen så att vi vet vem du är och hur vi kan nå dig.

PlusGiro 498 89 74 – 4, med adress Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF.

Kontakta föreningens kassör Jan Olsson, jan.olsson@mdh.se, för frågor om medlemskap eller medlemsavgift.