Om SMDF

Kallelse till årsmöte 2019!

Medlemmar i SMDF kallas till Årsmöte fredagen den 1 februari 2019 kl 13:00, på NCM, Vera Sandbergs allé 5a, Göteborg. Motioner till årsmötet skall vara inkomma till styrelsen senast den 1 januari 2019. Här finner du verksamhetsberättelse och kassarapport för 2018 samt verksamhetsplan och budget för 2019. Dagordningen hittar du här.

Varmt välkomna hälsar styrelsen

———————————————————————————————————————–

Nu finns dokumentationen från MADIF11 tillgänglig och du hittar den här. Framöver kommer du att kunna hitta den under menyn MADIF där alla texter i SMDFs skriftserie finns listade.

God läsning hälsar styrelsen

 

Om SMDF

Välkommen till Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, SMDF!

Vi verkar för att stärka den svenska matematikdidaktiska forskningens utveckling och kvalitet samt betydelsen för utbildning i matematik på alla nivåer. SMDF har som målsättning att utgöra en mötesplats för alla som är intresserade av matematikdidaktisk forskning, via konferenser och seminarier, medlemsblad, årsmöten och hemsida. Läs gärna mer i våra stadgar.

Föreningen bildades 1999 och har sedan dess drivits ideellt genom styrelsen och dess medlemmar. Medlemskapet är öppet för alla men riktar sig främst till forskare, forskarstuderande och andra forskningsintresserade inom matematikdidaktik. Medlemmarna är kärnan i SMDF och därför är arbetet med att sprida information om föreningen och öka medlemsantalet avgörande för framtiden.

Våren 2016 valdes Barbro Grevholm och Christer Bergsten in som hedersmedlemmar i SMDF  – för sina mångåriga engagemang och viktiga insatser under SMDFs inledande tid.

Det finns många andra som också gjort fina insatser för SMDF genom åren. Tidigare verksamhetsberättelser/planer (1999-2011, 2014, 2015, 20162017, 2018) talar för sig.

I vår verksamhetsplan för 2019 kan du läsa vad vi siktar mot i år.