M A D I F – 14

Nu är konferensen MADIF-14 2024 genomförd. Vi från SMDF styrelse vill tacka alla som deltagit och bidragit, med ett särskilt stort tack till MADIF-kommittén, de lokala arrangörerna och våra keynote-speakers. Nu arbetar kommittén med publikationen men fram tills dess kan man fortsatt hitta alla bidrag på konferens-sidan (program MADIF-14). Nu börjar planeringsarbetet inför MADIF-15 i Göteborg 2026 och vi hoppas alla nuvarande och framtida medlemmar lägger in det i planeringen redan nu.

 
 


Om SMDF

Välkommen till Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, SMDF!

Vi verkar för att stärka den svenska matematikdidaktiska forskningens utveckling och kvalitet samt betydelsen för utbildning i matematik på alla nivåer. SMDF har som målsättning att utgöra en mötesplats för alla som är intresserade av matematikdidaktisk forskning, via konferenser och seminarier, medlemsblad, årsmöten och hemsida. Läs gärna mer i våra stadgar.

Föreningen bildades 1999 och har sedan dess drivits ideellt genom styrelsen och dess medlemmar. Medlemskapet är öppet för alla men riktar sig främst till forskare, forskarstuderande och andra forskningsintresserade inom matematikdidaktik. Medlemmarna är kärnan i SMDF och därför är arbetet med att sprida information om föreningen och öka medlemsantalet avgörande för framtiden.

Våren 2016 valdes Barbro Grevholm och Christer Bergsten in som hedersmedlemmar i SMDF  – för sina mångåriga engagemang och viktiga insatser under SMDFs inledande tid.

Det finns många andra som också gjort fina insatser för SMDF genom åren. Tidigare verksamhetsberättelser/planer talar för sig och du hittar dessa under fliken medlemskap ovan.

I vår verksamhetsplan för 2022 kan du läsa vad vi siktar mot i år.