M A D I F – 14

The fourteenth research conference in mathematics education

Örebro
March 19–20, 2024

Welcome to the fourteenth research conference of
the Swedish society for research in mathematics education (SMDF).

The theme of the conference is

Mediating mathematics

Invited keynote speakers

Professor Nathalie Sinclair

Faculty of Education, Simon Fraser University, Canada

Professor Elham Kazemi

College of Education, University of Washington, U.S.

The conference welcomes researchers in mathematics education, teacher educators, teachers, as well as others with an interest in mathematics education research.

anmäl dig här: https://www.trippus.net/biennalen2024-madif anmälan stänger 10 mars

Call for papers

Guidelines for authors

Paper template

Program


Om SMDF

Välkommen till Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, SMDF!

Vi verkar för att stärka den svenska matematikdidaktiska forskningens utveckling och kvalitet samt betydelsen för utbildning i matematik på alla nivåer. SMDF har som målsättning att utgöra en mötesplats för alla som är intresserade av matematikdidaktisk forskning, via konferenser och seminarier, medlemsblad, årsmöten och hemsida. Läs gärna mer i våra stadgar.

Föreningen bildades 1999 och har sedan dess drivits ideellt genom styrelsen och dess medlemmar. Medlemskapet är öppet för alla men riktar sig främst till forskare, forskarstuderande och andra forskningsintresserade inom matematikdidaktik. Medlemmarna är kärnan i SMDF och därför är arbetet med att sprida information om föreningen och öka medlemsantalet avgörande för framtiden.

Våren 2016 valdes Barbro Grevholm och Christer Bergsten in som hedersmedlemmar i SMDF  – för sina mångåriga engagemang och viktiga insatser under SMDFs inledande tid.

Det finns många andra som också gjort fina insatser för SMDF genom åren. Tidigare verksamhetsberättelser/planer talar för sig och du hittar dessa under fliken medlemskap ovan.

I vår verksamhetsplan för 2022 kan du läsa vad vi siktar mot i år.