Om SMDF

Undervisning på distans?

Samlingsplats för tips, tematiserat material och filmlänkar till lärarutbildningen finns här.

Vi är många som på kort tid behövt ställa om till distansundervisning och distansexamination, något som tar mycket energi och tid. För att underlätta för en kollega vill vi uppmuntra er till att ta del av och dela med er av egna små filmklipp och annat tematiserat material som rör lärarutbildningen. Kika in på vår nystartade portal och blogg om just undervisning på lärarutbildningen. Varmt välkomna!

———————————————————————————————————————–

Om SMDF

Välkommen till Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, SMDF!

Vi verkar för att stärka den svenska matematikdidaktiska forskningens utveckling och kvalitet samt betydelsen för utbildning i matematik på alla nivåer. SMDF har som målsättning att utgöra en mötesplats för alla som är intresserade av matematikdidaktisk forskning, via konferenser och seminarier, medlemsblad, årsmöten och hemsida. Läs gärna mer i våra stadgar.

Föreningen bildades 1999 och har sedan dess drivits ideellt genom styrelsen och dess medlemmar. Medlemskapet är öppet för alla men riktar sig främst till forskare, forskarstuderande och andra forskningsintresserade inom matematikdidaktik. Medlemmarna är kärnan i SMDF och därför är arbetet med att sprida information om föreningen och öka medlemsantalet avgörande för framtiden.

Våren 2016 valdes Barbro Grevholm och Christer Bergsten in som hedersmedlemmar i SMDF  – för sina mångåriga engagemang och viktiga insatser under SMDFs inledande tid.

Det finns många andra som också gjort fina insatser för SMDF genom åren. Tidigare verksamhetsberättelser/planer (1999-2011, 2014, 2015, 20162017, 2018, 2019) talar för sig.

I vår verksamhetsplan för 2020 kan du läsa vad vi siktar mot i år.