Om SMDF & senaste nytt

Kallelse till årsmöte 2018

SMDF 

Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning

Medlemmar i SMDF kallas till Årsmöte den 24 januari 2018 kl 17:30, på Karlstad Universitet, Gejersalen 12A 138. Årsmötet äger rum i anslutning till konferensen Madif 11. Även nyblivna medlemmar välkomnas till årsmötet. Motioner till årsmötet skall vara inkomma till styrelsen senast den 24 december 2017. Genom att klicka på repektive länk kan du ta del av dagordning, verksamhetsberättelse för 2017 samt ett utkast på verksamhetsplan för 2018.

MADIF 11

Det elfte matematikdidaktiska forskningsseminariet med SMDF

Karlstad 23–24 januari 2018

Temat för årets seminarium är Perspectives on professional development of mathematics teachers. Inbjudna föreläsare: JeongSuk Pang, Korea National University of Education och Peter Liljedahl, Simon Fraser University.

Alla forskare inom det matematikdidaktiska området, lärarutbildare, lärare och alla andra med intresse för matematikens didaktik är varmt välkomna!

Sista dag för inlämning av papers är 10 oktober.

Madif-11 arrangeras i direkt anslutning till
Matematikbiennalen 2018

Hemsidan finner du här.

————————————————————————————————————-

Välkommen till Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, SMDF!

Vi verkar för att stärka den svenska matematikdidaktiska forskningens utveckling och kvalitet samt betydelsen för utbildning i matematik på alla nivåer. SMDF har som målsättning att utgöra en mötesplats för alla som är intresserade av matematikdidaktisk forskning, via konferenser och seminarier, medlemsblad, årsmöten och hemsida. Läs gärna mer i våra stadgar.

Föreningen bildades 1999 och har sedan dess drivits ideellt genom styrelsen och dess medlemmar. Medlemskapet är öppet för alla men riktar sig främst till forskare, forskarstuderande och andra forskningsintresserade inom matematikdidaktik. Medlemmarna är kärnan i SMDF och därför är arbetet med att sprida information om föreningen och öka medlemsantalet avgörande för framtiden.

Våren 2016 valdes Barbro Grevholm och Christer Bergsten in som hedersmedlemmar i SMDF  – för sina mångåriga engagemang och viktiga insatser under SMDFs inledande tid.

Det finns många andra som också gjort fina insatser för SMDF genom åren. Tidigare verksamhetsberättelser/planer (1999-2011, 2014, 2015) talar för sig.