Inbjudan till doktorandträff i matematikdidaktik

Hej och välkomna på doktorandträff i Örebro!

Torsdag 14 september bjuder vi doktorander i matematikdidaktik i Örebro in till doktorandträff i Örebro som riktar sig till doktorander i matematikdidaktik i syfte att skapa nätverk oss doktorander emellan och möjligheter till viktiga diskussioner! Träffen kan, om önskemål finns, hållas på engelska. Vi har planerat följande innehåll:


8.00-8.30 – Kaffe/te och smörgås (för den som vill 😊 )

8.30-9.00 – Presentationsrunda av träffens deltagare

9.00-10.00 – Andreas Ryve, Andreas Eckert, Anna Teledahl och Anette Bagger presenterar och diskuterar tankar kring hur vi som doktorander redan under doktorandtiden kan förbereda oss inför och skapa förutsättningar för en karriär som forskare. Vad kan och behöver vi tänka på under doktorandtiden? Vilka strategiska val kan och behöver vi göra?
10.00-10.30 – Fika

10.30-12.00 – Diskussioner på temat att förbereda sig för en karriär som forskare (endast doktorander)

12.00-13.00 – Lunch

13.00-13.30 – Rundvandring på vår institution

13.30-14.30 – Andreas Ryve, Andreas Eckert och Anna Teledahl presenterar och diskuterar tankar kring handledarskap. Hur kan handledning utformas? Vilka roller kan huvudhandledare, biträdande handledare och doktorander förväntas ha? Vad är viktigt för att få handledningen att fungera? Vilka svårigheter kan uppstå och hur kan de lösas?

14.30-14.50 – Fika

14.50 – 16.15 Diskussion om erfarenheter av, utmaningar i och goda exempel från handledning i våra doktorandstudier (endast doktorander)

16.15-16.30 – Hur går vi vidare med ett doktorandnätverk? Vem kan ha nästa doktorandträff? Kommunikationsvägar?


Lokal: Ö201. Här finner du karta över vårt Campus: https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=2&center=15.255563,59.253529&zoom=16.5&campusid=123&sharepoitype=poi&sharepoi=602243

Kostnad: Fika och lunch bjuder Örebro universitet på, men resa och ev. logi får det egna lärosätet bekosta.

Anmälan: Anmäl ditt deltagande (även du som tidigare anmält intresse) och ev. matallergier till frida.harvey@oru.se senast 8 september. Om det är många som anländer dagen före tänker vi att det vore trevligt att gå ut och äta tillsammans (på egen bekostnad), så ange gärna om du kommer dagen före och har intresse av det.

Varmt välkomna till Örebro!

Känn er välkomna att sprida informationen vidare till doktorander ni känner.

2 tankar kring ”Inbjudan till doktorandträff i matematikdidaktik

  1. Hello, I would like to know what will be the mode of communication. I am not a Swedish speaker but I am a Ph.D. in Mathematics Education Research from Stockholm University.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *