Kategoriarkiv: Aktuellt

Återstartat nätverk ”De yngsta förskolebarnens matematik”

Nystart för nätverket ”De yngsta förskolebarnens matematik”

Nätverket De yngsta förskolebarnens matematik initierades för över tio år sedan. I nätverket har forskare, lärarutbildare och förskollärare med intresse för de yngsta förskolebarnens matematik träffats för erfarenhetsutbyte en gånger om året. Syftet har varit att gemensamt utforska och utveckla en förskoledidaktik utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Nätverkets arbete har bland annat resulterat i presentationer vid Matematikbiennalen, forskningsprojekt och forskningspublikationer samt boken De yngsta barnens matematik: matematikdidaktik i förskolan. Efter några års uppehåll är det dags att åter träffas för att tillsammans fördjupa oss i de yngsta förskolebarnens matematik.

Träffen kommer att genomföras via zoom 10/5 13-16.

Innehåll:

  • Motorik och matematik – hänger det ihop? Elin Reikerås Universitetet i Stavanger, Norge. Elin delger erfarenheter från ett projekt som genomförts i Stavanger där över 1000 förskolebarn följts under en längre tid. På nätverksträffen fokuseras speciellt de delar av projektet som handlat om matematik.
  • DUTTA – utveckling av matematikundervisning för de yngsta i förskolan. Camilla Björklund, Göteborgs universitet och Hanna Palmér, Linnéuniversitetet. Camilla och Hanna delger erfarenheter från ett projekt som genomförts i samarbete med tre förskollärare. På nätverksträffen fokuseras den undervisning som utvecklades och det lärande som kunde observeras hos barnen.
  • I mindre grupper delger vi varandra erfarenheter av undervisning och lärande i matematik med förskolans yngsta.

Anmälan senast 8/5. Länk till anmälan: https://forms.gu.se/pedagogik-kommunikation-larande/natverkstraff/

Ny bok: Matematikundervisningens sociopolitiska utmaningar

Det finns en ny antologibok ute nu på temat Matematikundervisningens sociopolitiska utmaningar utgiven av Stockholm University Press. Redaktörer för boken är Paola Valero, Lisa Björklund Boistrup, Iben Maj Christiansen och Eva Norén. Mer info på följande länk:

https://blog.stockholmuniversitypress.se/2023/02/07/ny-bok-matematikundervisningens-sociopolitiska-utmaningar-las-intervjun-om-boken/ 

Nätverksträff för doktorander och juniora forskare –INSTÄLLT–

Tyvärr blev det för få anmälda till nätverksträffen vilket lett till att träffen har ställts in.

Välkommen till en nätverksträff för juniora forskare som riktar sig till både doktorander och nydisputerade! Högskolan i Halmstad och SMDF bjuder nu in till en sådan träff. Programmet kommer att innehålla några gemensamma delar samt skilda program för doktorander och nydisputerade. Doktorander och ny-disputerade medlemmar i SMDF är välkomna, ny-disputerad är man i fem år efter sin disputation. Träffen är kostnadsfri (för medlemmar i SMDF).

När? 10 mars 2023

Var? Halmstad högskola

Anmälan till Andreas.eckert@oru.se senast 24 februari


Preliminärt program

09.15 – 09:30 Hälsar välkomna med kaffe/te 

09:30 – 12:00 Research ethics — presentation av Forskningsetiska rådet vid HH följt av workshop 

12:00 – 13:00 Gemensam lunch 

13.00 – 15:00 Uppdelat program

a) Doktorander: Work in progress — med möjlighet att få feedback på ett mindre pågående arbete (t.ex. abstract eller short presentation) och insikt i vad andra doktorander i matematikdidaktik arbetar på.

b) Disputerade: Karriärsvägar vid olika lärosäten — vad förväntas av en efter disputation?

15:00 – 15:30 Fika med aktuell info från SMDF och doktorandnätverket, samt framåtblickar. 


 

Forskarhandledarseminarium

Handledarseminarium om etik i forskarutbildningen 

I höst är det dags för ett nytt handledarseminarium för SMDFs medlemmar. Det blir tredje gången vi håller ett sådant, och  äger i år äger det rum på Malmö universitet. Den här gången är temat etik. Det kommer dels att handla om erfarenheter av och utmaningar med etikansökningar, dels om helt andra etiska frågor som kan dyka upp i handledarsituationen och doktorandarbetet. Mycket tid ägnas åt erfarenhetsutbyte.  

När: Fredag 18 november klockan 10–16 

Var: Malmö universitet 

Vem: Du som är medlem i SMDF och har en roll som handledare inom forskarutbildning är välkommen (observera att doktorander numera har ett eget nätverk som träffas separat, så ingen aktivitet ordnas för doktorander just denna dag). 

Kostnad: Det är gratis för medlemmar. Uppmuntra gärna kollegor att bli medlemmar om de är intresserade av att vara med.  

Anmälan: Anmäl dig redan nu och boka in dagen i kalendern! Anmäl dig genom att skicka ett mail till: kerstin.pettersson@su.se senast 31 oktober. Glöm inte att samtidigt meddela eventuella behov av specialkost.

Inbjudan Handledarseminarium

Välkommen!