Kategoriarkiv: Aktuellt

Inbjudan till ICMI Study 27

Mathematics Education and the Socio-Ecological: ICMI Study 27

Thinking the potentialities of mathematics education in current times of socio-ecological crises is a challenge for research and practice. The new ICMI Study 27 is launched to address this topic. Following the tradition of previous ICMI studies, the community is invited to propose contributions to the study conference to be held in the Philippines in January 2025. Please consult the Discussion Document for further details on themes and the timeline for the overall study: https://icmistudy27.sciencesconf.org/

Kallelse till årsmöte 2024

God fortsättning på 2024 kära medlem i SMDF!

Den 20 mars är det dags att samlas till årsmöte i föreningen. I vanlig ordning görs det i samband med MADIF som i år äger rum i Örebro.

Kallelsen hittar du här.

Vi hoppas att få se dig på konferensen i år!

Anmäl dig här:

https://www.trippus.se/web/registration/registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBD7Z3u2bzhST5WjRXeASPZH7BnjOQXzlfpi3VNSPkQ1n42xUveJMq-jVKKHdqMBEVbkWGpD&ln=swe

Doktorandträff i Örebro 2024

Hej och välkomna på doktorandträff i Örebro!

Vi doktorander i matematikdidaktik i Örebro, tillsammans med SMDF bjuder i samband med MADIF in till en halvdags doktorandträff den 19 mars, som riktar sig till doktorander i matematikdidaktik. Vi hoppas att eftermiddagen kan öppna upp för nätverkande och relevanta samtal, och inte minst att vi får lära känna varandra inför MADIF och Matematikbiennalen, då vi fortsätter att hänga med varandra i flera dagar.

Doktorandträffen hålls på Congrego, en lokal  mitt emot Elite Stora Hotell där MADIF:s pleniföreläsning och konferensmiddag hålls efter doktorandträffen.

Träffen kan, om önskemål finns, hållas på engelska.

Vi har planerat följande innehåll:

11.30-12.30 Lunch på Paolos och möjlighet att bekanta sig med varandra

12.30-14.30 Pass 1 – presentation av oss själva. Därefter (ca 13.00) reflekterar Daniel Östberg, doktorand vid MDU, kring konsten att skriva en vetenskaplig artikel, och vi diskuterar tips och trix för att komma framåt i skrivprocessen.

14.30-15.00 Fika

15.00-16.30 Pass 2 – diskussionspass utifrån frågor som känns relevanta.

Lokal: Congrego, men vi ses vid entrén till Elite Stora Hotell.

Kostnad: Ingen deltagaravgift. Lunch och fika bjuder SMDF på. (Resa och ev. logi får det egna lärosätet bekosta.)

Anmälan: Anmäl ditt deltagande och ev. matallergier till frida.harvey@oru.se senast 12 mars.

Övrigt: Vi har ett starkt önskemål om att etablera ett aktivt nätverk för doktorander i matematikdidaktik – vi är varandras framtida kollegor, och de relationerna behöver vi börja (och fortsätta) odla! Vi har sedan förra nätverksträffen som var i Örebro i september -23 startat en Teamsgrupp och sammanställt en maillista med kontaktuppgifter till doktorander i matematikdidaktik vid svenska lärosäten för att kunna hålla kontakt och sprida information. Känn er välkomna att sprida informationen vidare till doktorander ni känner som ännu inte finns med i våra kanaler!

Varmt välkomna till Örebro!

Frida Harvey och Anna Sjödahl

Handledarseminarium om etik i forskarutbildningen

SMDF anordnar ett digitalt seminarium för att diskutera etiska frågeställningar som kan uppstå i handledarsituationen. Förra årets seminarium behandlade frågor relaterade till etikansökningar, men i år vänder vi blicken mot det specifika i relationen mellan handledare och doktorand. Vi kommer att belysa tre teman:

  • Vem är författare till artiklar i doktorandens avhandling? Var går skiljelinjen mellan att vara handledare och att vara medförfattare?
  • Etik i den asymmetriska relationen mellan doktorand och handledare.
  • Vem äger och har rätt att använda data som ingår i doktorandens projekt?

När: 16 november klockan 9-12
Var: zoom, länk skickas dagen innan till den som anmält sig
Vem: Disputerade medlemmar i SMDF med intresse för doktorandhandledning

Anmälan: Senast 10 oktober.
Du anmäler dig genom att skicka ett mail till kerstin.pettersson@su.se  Ange namn och lärosäte.

Kostnad:
Ingen kostnad för seminariet men deltagande förutsätter att du är, eller blir, medlem i SMDF. Vill du bli medlem så kontakta vår kassör, Olov Viirman, på olov.viirman@edu.uu.se.

Välkommen!
Styrelsen för SMDF

Inbjudan till doktorandträff i matematikdidaktik

Hej och välkomna på doktorandträff i Örebro!

Torsdag 14 september bjuder vi doktorander i matematikdidaktik i Örebro in till doktorandträff i Örebro som riktar sig till doktorander i matematikdidaktik i syfte att skapa nätverk oss doktorander emellan och möjligheter till viktiga diskussioner! Träffen kan, om önskemål finns, hållas på engelska. Vi har planerat följande innehåll:


8.00-8.30 – Kaffe/te och smörgås (för den som vill 😊 )

8.30-9.00 – Presentationsrunda av träffens deltagare

9.00-10.00 – Andreas Ryve, Andreas Eckert, Anna Teledahl och Anette Bagger presenterar och diskuterar tankar kring hur vi som doktorander redan under doktorandtiden kan förbereda oss inför och skapa förutsättningar för en karriär som forskare. Vad kan och behöver vi tänka på under doktorandtiden? Vilka strategiska val kan och behöver vi göra?
10.00-10.30 – Fika

10.30-12.00 – Diskussioner på temat att förbereda sig för en karriär som forskare (endast doktorander)

12.00-13.00 – Lunch

13.00-13.30 – Rundvandring på vår institution

13.30-14.30 – Andreas Ryve, Andreas Eckert och Anna Teledahl presenterar och diskuterar tankar kring handledarskap. Hur kan handledning utformas? Vilka roller kan huvudhandledare, biträdande handledare och doktorander förväntas ha? Vad är viktigt för att få handledningen att fungera? Vilka svårigheter kan uppstå och hur kan de lösas?

14.30-14.50 – Fika

14.50 – 16.15 Diskussion om erfarenheter av, utmaningar i och goda exempel från handledning i våra doktorandstudier (endast doktorander)

16.15-16.30 – Hur går vi vidare med ett doktorandnätverk? Vem kan ha nästa doktorandträff? Kommunikationsvägar?


Lokal: Ö201. Här finner du karta över vårt Campus: https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=2&center=15.255563,59.253529&zoom=16.5&campusid=123&sharepoitype=poi&sharepoi=602243

Kostnad: Fika och lunch bjuder Örebro universitet på, men resa och ev. logi får det egna lärosätet bekosta.

Anmälan: Anmäl ditt deltagande (även du som tidigare anmält intresse) och ev. matallergier till frida.harvey@oru.se senast 8 september. Om det är många som anländer dagen före tänker vi att det vore trevligt att gå ut och äta tillsammans (på egen bekostnad), så ange gärna om du kommer dagen före och har intresse av det.

Varmt välkomna till Örebro!

Känn er välkomna att sprida informationen vidare till doktorander ni känner.