Återstartat nätverk ”De yngsta förskolebarnens matematik”

Nystart för nätverket ”De yngsta förskolebarnens matematik”

Nätverket De yngsta förskolebarnens matematik initierades för över tio år sedan. I nätverket har forskare, lärarutbildare och förskollärare med intresse för de yngsta förskolebarnens matematik träffats för erfarenhetsutbyte en gånger om året. Syftet har varit att gemensamt utforska och utveckla en förskoledidaktik utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Nätverkets arbete har bland annat resulterat i presentationer vid Matematikbiennalen, forskningsprojekt och forskningspublikationer samt boken De yngsta barnens matematik: matematikdidaktik i förskolan. Efter några års uppehåll är det dags att åter träffas för att tillsammans fördjupa oss i de yngsta förskolebarnens matematik.

Träffen kommer att genomföras via zoom 10/5 13-16.

Innehåll:

  • Motorik och matematik – hänger det ihop? Elin Reikerås Universitetet i Stavanger, Norge. Elin delger erfarenheter från ett projekt som genomförts i Stavanger där över 1000 förskolebarn följts under en längre tid. På nätverksträffen fokuseras speciellt de delar av projektet som handlat om matematik.
  • DUTTA – utveckling av matematikundervisning för de yngsta i förskolan. Camilla Björklund, Göteborgs universitet och Hanna Palmér, Linnéuniversitetet. Camilla och Hanna delger erfarenheter från ett projekt som genomförts i samarbete med tre förskollärare. På nätverksträffen fokuseras den undervisning som utvecklades och det lärande som kunde observeras hos barnen.
  • I mindre grupper delger vi varandra erfarenheter av undervisning och lärande i matematik med förskolans yngsta.

Anmälan senast 8/5. Länk till anmälan: https://forms.gu.se/pedagogik-kommunikation-larande/natverkstraff/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *