Alla inlägg av Andreas Eckert

Nätverksträff för juniora forskare (Nytt datum)

Nätverksträff för juniora forskare

OBS – Nytt datum!

Välkommen till en nätverksträff för juniora forskare som riktar sig till både doktorander och ny-disputerade!

Under hösten 2020 framkom behov av att återuppta/starta ett nätverk för juniora forskare i matematikdidaktik. Karlstads universitet och SMDF bjuder nu in till en sådan träff.

Var: Karlstad den 25 November

Tid: 9.00 – 15.30

Hålltider: 9.00 Flexkaffe, 9.30 Start förmiddag, 12.00 Lunch, 13.00 Start eftermiddag

För de som vill och som befinner sig i Karlstad onsdag kväll 24 november går ut och äter tillsammans kl 19.00

Programmet kommer att innehålla några gemensamma delar samt skilda program för doktorander och ny-disputerade. Doktorander och ny-disputerade medlemmar i SMDF är välkomna, Ny-disputerad är man i fem år efter sin disputation. Träffen är kostnadsfri och inkluderar lunch och fika.

Anmälan: Sker till andreas.eckert@oru.se senast 2021-11-16

Kostnad: Gratis för SMDF-medlemmar

Doktorandspåret:

09.30 – 12.00

Hisspresentationer, Vem är jag och vad handlar min forskning om?

Presentation av nydisputerad – att disputera, en rak eller krokig resa.

 

Spåret för Nydisputerade:

09.30 – 12.00

Hisspresentationer, Vem är jag och vad handlar min forskning om?

Presentation: Hjälp jag ska göra min första ”Review” för en välkänd tidskrift.

 

Gemensam aktivitet:

13.00 – 14.00

Kappa – Konsten att knyta ihop en avhandling.

Presentation och paneldiskussion

 

Doktorandspåret:

14.00 – 15.30

Fortsatt diskussion och även diskussion om framtiden (nästa träff).

 

Nydisputerad spåret:

14.00 – 15.30

Presentation och diskussion: Vad innebär det att bli bihandledare efter disputationen.

Enkätstudie om undervisningsmaterial och resurser

Inbjudan till lärare i årskurs F-6 om att delta i en enkätstudie för ett forskningsprojekt

Läs information nedan från Tuula Koljonen, universitetslektor i Pedagogik med fokus på matematikdidaktik vid Linköpings Universitet.

Hej,

Vi söker matematiklärare i årskurs F-6 som vill delta i en enkätstudie som fokuserar på hur du använder dig av tryckta samt digitala material och verktyg vid planering och undervisning i matematik. Enkätstudien är en del av ett internationellt forskningsprojekt – Lärares användning av nya undervisningsmaterial och resurser för lärande i matematik: en internationell jämförelse. Projektet som är finansierat av svenska Vetenskapsrådet syftar till att förstå lärarnas undervisningspraktiker i Finland, Sverige, Flandern (Belgien) och USA. Projektet genomförs av ett tvärkulturellt team bestående av forskare inom utbildningsvetenskap.

I enkäten som är en onlineenkät frågar vi om din nuvarande undervisningssituation, inklusive vilka material och verktyg du använder i matematik samt om dina åsikter och erfarenheter av matematikundervisning. Vi ställer också några bakgrundsfrågor för att förstå i vilket sammanhang du bedriver din undervisning. Vår förhoppning är att du vill delta och dela med dig av DINA erfarenheter och åsikter genom att besvara frågorna i enkäten. Ditt deltagande är av stor vikt för vår forskningsstudie som ger värdefull information om lärarnas undervisningspraktiker i matematik i den svenska kontexten.

Enkäten beräknas ta cirka 15 minuter att besvara och vi är oerhört tacksamma för att du tar dig tid. Vi kommer inte att kunna identifiera vem som har svarat på enkäten och ditt deltagande är därmed anonymt. All information som tillhandahålls av deltagarna kommer att behandlas konfidentiellt.

Du når enkäten på följande länk: https://educationhelsinki.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9AbiZzFPTmqBRKm?Q_Language=SV

Ett stort tack för att just DU vill bidra till mer kunskap om lärarnas undervisningspraktiker i matematik.

 

Har du frågor om enkäten kan du kontakta oss.

Tuula Koljonen, universitetslektor i pedagogik med fokus på matematikdidaktik, Linköpings universitet, tuula.koljonen@liu.se

Hendrik Van Steenbrugge, universitetslektor i matematikdidaktik, Stockholms universitet, hendrik.vansteenbrugge@mnd.su.se

 

Övriga medverkande i projektet är: Janine Remillard och Lara Condon (USA) och Heidi Krzywacki (Finland)