Nätverksträff för doktorander och juniora forskare –INSTÄLLT–

Tyvärr blev det för få anmälda till nätverksträffen vilket lett till att träffen har ställts in.

Välkommen till en nätverksträff för juniora forskare som riktar sig till både doktorander och nydisputerade! Högskolan i Halmstad och SMDF bjuder nu in till en sådan träff. Programmet kommer att innehålla några gemensamma delar samt skilda program för doktorander och nydisputerade. Doktorander och ny-disputerade medlemmar i SMDF är välkomna, ny-disputerad är man i fem år efter sin disputation. Träffen är kostnadsfri (för medlemmar i SMDF).

När? 10 mars 2023

Var? Halmstad högskola

Anmälan till Andreas.eckert@oru.se senast 24 februari


Preliminärt program

09.15 – 09:30 Hälsar välkomna med kaffe/te 

09:30 – 12:00 Research ethics — presentation av Forskningsetiska rådet vid HH följt av workshop 

12:00 – 13:00 Gemensam lunch 

13.00 – 15:00 Uppdelat program

a) Doktorander: Work in progress — med möjlighet att få feedback på ett mindre pågående arbete (t.ex. abstract eller short presentation) och insikt i vad andra doktorander i matematikdidaktik arbetar på.

b) Disputerade: Karriärsvägar vid olika lärosäten — vad förväntas av en efter disputation?

15:00 – 15:30 Fika med aktuell info från SMDF och doktorandnätverket, samt framåtblickar. 


 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *