Inbjudan: Artiklar till ny forskningsbaserad bok

Redaktör Iben Maj Christiansen, Docent, Institutionen för Matematikämnets och Naturvetenskapsämnenas Didaktik, Stockholm Universitet, bjuder in att bidra till en bok med temporär titel Svensk matematiklärarutbildning: Vad vet vi, vad gör vi, vad vill vi, OCH vad lär vi oss?

Mer information hittas i det bifogade dokumentet (Länk till inbjudan).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.