SMDF:s forskarhandlednings- respektive doktorandseminarium 2020 äger rum 20 november i Göteborg

Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, SMDF, vill värna om och utveckla den matematikdidaktiska forskningens kvalitet samt vara ett forum för samarbete och tanke- och erfarenhetsutbyte mellan personer verksamma inom och intresserade av forskningsarbete i matematikdidaktik. I detta sammanhang vill vi, genom en serie forskarhandledningsseminarium i matematikdidaktik, stimulera till eftertanke och utveckling i frågor rörande handledning av doktorander. Vårt första seminarium ägde rum hösten 2018 och i år är det dags för seriens andra seminarium. Boka redan nu in fredagen den 20 november 2020. Då ses vi i Göteborg kl 10-15.

Efter önskemål anordnar SMDF i år även ett doktorandseminarium samma dag, tid och på samma ort som ovan. Förmiddagens program är gemensamt för såväl forskarhandledare som doktorander, medan eftermiddagen ägnas åt aktiviteter mer anpassade efter de olika deltagargrupperna.

Alla SMDFs medlemmar hälsas hjärtligt välkomna. Seminariet är kostnadsfritt.

___________________________________________________________________________

Programmet i korthet

Kl. 10-12

Gemensamt seminarium kring temat Matematikens roll i ett matematikdidaktiskt avhandlingsarbete. Fyra inbjudna talare, med väldigt olika bakgrund, som alla handleder doktorander i matematikdidaktik berättar om sina tankar: Samuel Bengmark (Chalmers), Camilla Björklund (Göteborgs universitet), Lisa Björklund Boistrup (Malmö universitet) och Per Nilsson (Örebro universitet). Moderatorer: Cecilia Kilhamn och Linda Mattsson

Kl. 12-13

Gemensam lunch

Kl. 13-15

Forskarhandledare: Erfarenhetsutbyte kring temat Hur kan vi stödja doktoranden till att i ett tidigt skede bli självständig i sitt avhandlingsarbete. Moderatorer: Iben Christiansen och Jan Olsson

Doktorander: Korta presentationer av eget avhandlingstema och fria diskussioner kring erfarenheter som man vill dryfta. Moderatorer: CUL-doktorander

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *