Kallelse till nytt årsmöte!

Vid föregående årsmöte fattades ett beslut om att ändra medlemsavgiften. Det nya förslaget till §5 i stadgarna lyder:

”Medlemskap löper 2-årsvis från 1 januari jämna år genom inbetalning av en av årsmötet fastställd medlemsavgift. Medlemsavgiften betalas i samband med anmälan till MADIF alternativt inom en månad efter årsmötet. Medlemmar som efter skriftlig påminnelse ej betalat medlemsavgiften anses ha utträtt ur föreningen.”

För att beslutet ska kunna träda i kraft måste beslutet fattas på ännu ett årsmöte. Vi kallar därför till ett extrainsatt årsmöte som äger rum på Stockholms univeristet, MND plan 4, den 30:e maj, kl. 13.10. Mötet äger alltså rum i anslutning till slutet av lunchen på NORMA 17.

Dem av er som betalat årsavgiften för 2017 har möjlighet att rösta på årsmötet. Om ni inte kan närvara är ni välkomna att rösta via mail. Ni mailar då antingen Eva Norén, eller Cecilia Kilhamn, vid ca 13.10 den 30:e maj.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *