Kategoriarkiv: Okategoriserade

Följ matematikdidaktiska forskningsseminarier via Zoom

Vid Stockholms universitet ges matematikdidaktiska forskningsseminarier som nu är öppna för alla via Zoom. Under seminarierna presenterar och diskuterar talare från såväl MND, vid Stockholms universitet, som från andra institutioner och universitet aktuell forskning. Här finner du mer information om seminarieserien.

Nästa seminarium äger rum 8:e oktober och då är det Jonas Jäder som bjudits in att föra diskussionen på temat – A task to teach – On mathematical tasks as a resource for learning.

Varmt välkomna!

 

SMDF:s forskarhandlednings- respektive doktorandseminarium 2020 äger rum 20 november i Göteborg

Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, SMDF, vill värna om och utveckla den matematikdidaktiska forskningens kvalitet samt vara ett forum för samarbete och tanke- och erfarenhetsutbyte mellan personer verksamma inom och intresserade av forskningsarbete i matematikdidaktik. I detta sammanhang vill vi, genom en serie forskarhandledningsseminarium i matematikdidaktik, stimulera till eftertanke och utveckling i frågor rörande handledning av doktorander. Vårt första seminarium ägde rum hösten 2018 och i år är det dags för seriens andra seminarium. Boka redan nu in fredagen den 20 november 2020. Då ses vi i Göteborg kl 10-15.

Efter önskemål anordnar SMDF i år även ett doktorandseminarium samma dag, tid och på samma ort som ovan. Förmiddagens program är gemensamt för såväl forskarhandledare som doktorander, medan eftermiddagen ägnas åt aktiviteter mer anpassade efter de olika deltagargrupperna.

Alla SMDFs medlemmar hälsas hjärtligt välkomna. Seminariet är kostnadsfritt.

___________________________________________________________________________

Programmet i korthet

Kl. 10-12

Gemensamt seminarium kring temat Matematikens roll i ett matematikdidaktiskt avhandlingsarbete. Fyra inbjudna talare, med väldigt olika bakgrund, som alla handleder doktorander i matematikdidaktik berättar om sina tankar: Samuel Bengmark (Chalmers), Camilla Björklund (Göteborgs universitet), Lisa Björklund Boistrup (Malmö universitet) och Per Nilsson (Örebro universitet). Moderatorer: Cecilia Kilhamn och Linda Mattsson

Kl. 12-13

Gemensam lunch

Kl. 13-15

Forskarhandledare: Erfarenhetsutbyte kring temat Hur kan vi stödja doktoranden till att i ett tidigt skede bli självständig i sitt avhandlingsarbete. Moderatorer: Iben Christiansen och Jan Olsson

Doktorander: Korta presentationer av eget avhandlingstema och fria diskussioner kring erfarenheter som man vill dryfta. Moderatorer: CUL-doktorander

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktorandkurs vid Stockholms universitet 31 mars-3 april: Diversity and inclusion in mathematics teacher education

Vid Stockholms universitet ges 31 mars-3 april en doktorandkurs på temat Diversity and inclusion in mathematics teacher education. Kursen organiseras inom STINT-projektet NetDiMaTE och är ett samarbete mellan universitet i Sverige, Norge och Chile. En utförligare kursbeskrivning och anmälan finner ni här. Sista anmälningsdag är 29 februari.

Doktorandtjänst i matematikämnets didaktik utlyst

SMDF hjälper gärna till att informera om tjänster som utlyses med fokus på matematikdidaktisk forskning. Ni hittar informationen under menyn ”Lediga tjänster”. Just nu är det möjligt att söka till en doktorandtjänst i forskarskolan Kunskapsmätningar inom utbildningssystem (ASSESS). Ansökan ska vara inlämnad senast 2020-03-09. Läs mer om utlysningen här.